actie
Tot € 100,- extra voordeel op het gehele assortiment thermostaten.
Combinatie voordeel: upgrade uw vloerverwarmingsets
Tot € 155,- extra voordeel wanneer u bij uw vloerverwarmingset kiest voor een wifi of klokthermostaat.

Hoe vergelijk ik het verbruik van een elektrische vloerverwarming met het verbruik van een CV-ketel op gas?

Rol elektrische vloerverwarming Thermo Lámina

In principe moet je 8,96Kwh tellen per verbruikte m³ gas. Uit onderzoek is echter gebleken dat een gasgestookte ketel met een verwarmingssysteem met radiatoren maar voor 50% gas verbruikt voor het verwarmen van de woning. De rest van het verbruik is verlies. Als men de conclusie van dit onderzoek toepast op onze vergelijkingsvraag dan moet men 4,48Kwh per m³ gas tellen. Omdat de diverse types verwarmingssystemen op gas ook kunnen verschillen kan men stellen dat de omrekening tussen 4,48 en 8,96 ligt, waarbij het gemiddelde dichter bij de 4,48 ligt. Indien men nu van gas naar elektrisch verwarmen omschakelt kan men het bestaande gasverbruik vermenigvuldigen met 80%, dus het aandeel voor verwarmen (de rest is douchen, koken,..) en deze uitkomst vermenigvuldigen wij met 4, 48  voor het minimum en met 8,96 voor berekening van het maximum stroomverbruik. Men heeft dan de uitersten waartussen het extra stroomverbruik zal liggen bij overschakeling op elektrisch verwarmen. Dit resultaat moet men nog eens delen door 1, 1 en 1,2 om zodoende weer een vork te krijgen die aangeeft hoeveel zuiniger een vloerverwarming is ten opzichte van een verwarming met radiatoren.

Rekenvoorbeeld

Huidig gasverbruik 2500m³, van dit verbruik zal ongeveer 2000m³ voor verwarming zijn. Indien we overschakelen op elektrisch verwarmen zal het verbruik zal het verbruik dus liggen tussen (2000 x 4,48) en (2000 x 8,96) of tussen 8960Kwh en 17920Kwh. Omdat we gasgestookt met radiatoren willen vergelijken met een elektrische vloerverwarming delen we deze uitersten door 1,2 en 1,1 ofwel (8960/1,2) en (17920/1,1) en we krijgen als resultaat een verbruik tussen 7466Kwh en 16290Kwh. Dit is natuurlijk een groot verschil, maar we moesten rekening houden met ontelbare types CV-ketels en installatiesystemen voor verwarming. In de praktijk en ook uit onderzoek blijkt dat het werkelijke verbruik voor deze case ergens tussen de 7500 en 8500Kwh zal liggen. We moeten ook nog rekening houden dat een CV ketel ongeveer 750Kwh aan stroom verbruikt en ca € 100,- aan onderhoudskosten heeft. Verder kost een doorsnee ketel ook ca. € 100,- meer aan afschrijving. Als we dat weer omrekenen naar kosten en we gaan uit van een KWh-prijs van € 0,20 en een gasprijs van € 0,60 Dan krijgen we dat gasgestookt € 1550,- kost of ca. € 130,-/maand en dat een elektrische vloerverwarming in de praktijk in dezelfde woning tussen € 1500,- en  € 1700,- per jaar zal liggen ofwel tussen €125,- en € 142,- per maand. Kijken we dan ook naar de aanschafprijs en de installatiekosten dan komt een elektrische vloerverwarming van Thermo Lámina heel goed uit de vergelijking met een traditioneel verwarmingssysteem met een CV ketel op gas.