Wat zijn de voordelen en nadelen van vloerverwarming?

Voordelen vloerverwarming

Voordelen vloerverwarming

Vloerverwarming is dé verwarming van de toekomst. Vloerverwarming is efficiënt, comforttabel, gezonder en duurzamer.

Kiezen voor een vloerverwarming betekent dus kiezen voor de volgende voordelen:

  • Meer ruimte, vloerverwarming is ontzichtbaar
  • Warmtecomfort
  • Gezondheid
  • Milieu

Er zijn twee soorten vloerverwarmingssystemen: droogbouw en natbouw.

In het geval van natbouw wordt de vloer verwarmd door middel van warm water dat door een leidingnetwerk wordt gepompt. In het geval van een droogbouwsysteem wordt de vloer elektrisch verwarmd door middel van verwarmingsfolie of vloerverwarmingsmatten.

Voordeel 1: efficiënter, meer ruimte, vloerverwarming onzichtbaar

Een groot voordeel van vloerverwarming ten opzichte van radiatoren is, dat het niet zichtbaar is. Het neemt dus geen effectieve ruimte in beslag in uw kamer of badkamer.

Daarnaast wordt de warmte bij een vloerverwarming gelijkmatig over de vloer verdeeld waardoor de ruimte veel efficiënter verwarmd wordt.

Radiatoren verwarmen met name de ruimte om de radiatoren waarbij de warmte snel omhoogtrekt. Radiatoren moeten dus veel harder werken om hetzelfde warme effect in de ruimte te bewerkstelligen. De temperatuur van het rondgepompte water moet dus veel hoger zijn ten opzichte van een ‘nat’ vloerverwarmingssysteem.

Dit zorgt direct voor een voordeel in de kosten.

Het is goed mogelijk om vloerverwarming zelf te installeren. Houd er rekening mee dat het aanleggen van elektrische verwarmingsmatten of verwarmingsfolie (droog systeem) eenvoudiger is, dan het aanleggen van een eerdergenoemd ‘nat’ systeem. Bij een ‘nat’ systeem moet men namelijk de vloerverwarming infrezen.  Hoe dan ook het werkt bijzonder goed onder laminaat en tegels. Hierdoor is het een populaire keuze voor woonkamers, slaapkamers, keuken en badkamers.

Er zijn echter ook enkele belangrijke nadelen, die u moet overwegen voordat u ervoor kiest een aan te leggen.

Voordeel 2: vloerverwarming en warmtecomfort

Vloerverwarming geeft enorm veel comfort. Dat komt omdat warme voeten een hoger comfortgevoel geeft dan koude voeten. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat de temperatuur in de kamer voldoende is, maar dat men het toch nog koud heeft.  Bij een vloerverwarming doet dit verschijnsel zich haast nooit voor.

Bij een klassieke manier van verwarmen, dus met radiatoren wordt de kamer van boven naar beneden verwarmd. Dus eerst wordt de lucht vlak onder het plafond warm en vervolgens wordt van boven naar beneden de lucht verwarmd. De voeten zijn als laatste aan de beurt. Dit verklaart dus waarom men het zolang koud kan hebben terwijl de thermostaat aangeeft dat de temperatuur voldoende is, zie de onderstaande afbeelding.

Voordelen vloerverwarming - Convectiewarmte radiatoren versus vloerverwarming

Bij een vloerverwarming gebeurt het omgekeerde. Eerst wordt de lucht vlak boven de vloer verwarmd en stijgt langzaam op. Omdat de voeten als eerste warm zijn heeft men sneller het warmtegevoel dan in geval van verwarming met radiatoren.
Door deze effecten ervaart men bij een vloerverwarming hetzelfde warmte gevoel bij een temperatuur die 2 graden C lager is dan in het geval van verwarming met radiatoren.

Voordeel 3: vloerverwarming en gezondheid

In het geval van een verwarming met radiatoren worden er veel stofdeeltjes door de lucht geblazen. Dit is met name voor Carapatiënten zeer ongunstig. De rondzwevende deeltjes kunnen allerlei allergische reacties oproepen.
Wanneer een ruimte verwarmd wordt met een vloerverwarming is het ook niet nodig om de vloer met kleden of dergelijke af te dekken om koude voeten te voorkomen. Ook dit heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit van de verwarmde ruimte. In kleden bevinden zich vaak allerlei organismen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of die allergische reacties kunnen oproepen.
Een veel besproken item is blootstelling aan elektrische en magnetische velden. Wifi, gsm en alle elektrische apparaten in huis, dus ook een elektrische vloerverwarming genereren elektrische straling (ELF) of magnetische velden. De velden waaraan men in een woning aan blootgesteld wordt zijn echter te klein om fysiologische effecten zoals hartritmestoornissen en hersenbeschadiging te veroorzaken (bron: gezondheid.be). Moderne pacemakers en gehoorapparaten worden ook niet meer gestoord door elektrische apparaten, dus ook niet door een elektrische vloerverwarming.

Voordeel 4: vloerverwarming milieu en goed voor de portemonnee

Een vloerverwarming op basis van het met gas verwarmen van water (natbouw) is net zo milieubelastend als een klassiek systeem met radiatoren gevuld met door gas verwarmd water.
Elektrisch verwarmen is wel een zeer zuivere vorm van energieomzetting. Er zijn geen afvalstoffen, er komen geen gassen vrij en de installatie zelf gaat ontzettend lang mee. Een argument dat soms tegen een vloerverwarming op elektriciteit wordt gebruikt is het feit dat een deel van de elektriciteitsproductie gebeurt met de inzet van steenkool, een vervuilende niet-herwinbare grondstof. De denkfout die hierbij gemaakt wordt is dat a priori er van uitgegaan wordt dat elektriciteit op een vervuilende manier wordt geproduceerd. Dit is niet het geval en er zijn talloze schone manieren om elektriciteit te produceren.

Of elektriciteit schoon geproduceerd wordt is geen vraag maar een keuze.

De laatste jaren zijn er dan ook steeds meer huiseigenaren die de capaciteit van zonnepanelen op het dak of windenergie inzetten voor de verwarming van hun huis om zo kosten en milieu te sparen.  De komende jaren gaat deze transformatie van een economie op basis van niet-herwinbare grondstoffen naar een economie op basis van recycling en milieu neutrale energie zich doorzetten.

Hier vindt u meer informatie over zonnepanelen in combinatie met elektrische vloerverwarming.

Omdat elektrisch verwarmen steeds werkt op basis van aan/uit zijn er geen verborgen verbruikskosten. De kosten zijn dus beperkt tot de begininvestering en de verbruikskosten.

Meer informatie over kosten en verbruik van vloerverwarming vindt u hier:

Heeft u vragen over onze elektrische vloerverwarming systemen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Nadelen vloerverwarming

Een van de grootste nadelen van vloerverwarming zijn de kosten, niet zo zeer de kosten van aanschaf, maar de kosten van het aanleggen en installeren van de vloerverwarming. Dit wordt veroorzaakt doordat de het infrezen van de vloerverwarming arbeidsintensief is. Dit maakt ‘natte’ systemen met name geschikt voor nieuwbouw wanneer er sowieso veel aan de vloer moet worden gedaan. Deze hoge kosten van aanleggen en installeren zijn niet van toepassing op elektrische vloerverwarming. Deze ‘droge’ systemen kunnen eenvoudig onder een vloer gelegd worden zonder ingefreesd te hoeven worden.

Een ander nadeel; door de lagere temperatuur van een ‘nat vloerverwarming  systeem heeft een kamer langer nodig om op te warmen. Het is dus essentieel om het systeem te combineren met een timer. Dit wederom niet van toepassing op elektrische vloerverwarming, welke juist gekenmerkt wordt door een snelle opwarmtijd

Zonnepanelen en elektrische vloerverwarming

zonnepanelen

De elektrische vloerverwarming van Thermo Lamina kan uitstekend gevoed worden door zonnepanelen.

Hierdoor kunt u uw bestaande overcapaciteit gebruiken om uw woning te verwarmen.

Tevens is er een kentering gaande waarbij elektriciteit in verhouding tot gas goedkoper wordt. In 2016 is de energiebelasting op gas met 32% gestegen, waarbij de energiebelasting op elektriciteit met 16% is gedaald.

Voor het gebruik van de opgewekte stroom door middel van zonnepanelen is een omvormer nodig om deze opgewekte gelijkstroom om te vormen naar wisselstroom. Het is aan te raden om de vloerverwarming niet rechtstreeks aan te sluiten op de omvormer, maar op het netstroom. Zodoende kunt u ook gebruik maken van de elektrische vloerverwarming indien er geen sprake is van opwekking door de zonnepanelen.

Tevens is het aan te raden om op 1 groep maximaal 25m² vloerverwarmingsfolie aan te sluiten. Op 1 groep mag in een normale consumentenaansluiting 3600W aangesloten worden, echter het is niet verstandig om de gehele capaciteit te gebruiken. De vloerverwarmingsfolie verbruikt 120W/m² zodat er bij 25m² nog 600W over is. In het geval van vloerverwarmingsmatten voor tegels is het verbruik 150W/m², hierbij is het dus aan te raden om maximaal 20m² op 1 groep aan te sluiten.

Technisch gezien en in het kader van duurzaam verwarmen is het een uitstekend idee om zonne-energie te gebruiken voor het verwarmen van een woning door middel van elektrische vloerverwarming.

Heeft u vragen over onze elektrische vloerverwarming of wilt u een een advies op maat? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wij bieden voor elke vloer de oplossing:

Verwarmingsfolie voor laminaat, houten vloeren, parket.

Vloerverwarmingsmatten voor tegels:

 

Elektrische vloerverwarming op zonnepanelen

Wat is vloerverwarming?

Vloerverwarming is een vorm van centrale verwarming waarbij het binnenhuisklimaat geregeld wordt door de vloer te verwarmen met behulp van geleiding, straling en convectie warmte. Een vloer met vloerverwarming kan verwarmd worden met twee type vloerverwarmingssystemen. Natte systemen verwarmen een vloer door middel van buizen met warm water. Droge systemen verwarmen de vloer elektrisch door middel van verwarmingsfolie.

Wat is vloerverwarming?

Meer informatie over vloerverwarming:

Kan de verwarmingsfolie als wandverwarming gebruikt worden?

Rol elektrische vloerverwarming Thermo Lámina

Technisch gezien is het geen probleem om de verwarmingsfolie van Thermo Lámina als wandverwarming te begruiken maar er zijn echter een aantal zaken waar goed over nagedacht moet worden en er zijn ook een aantal mitsen en maren:

  • Als u een wandverwarming plaatst moet u, net als bij een vloerverwarming er voor zorgen dat de achterkant van de constructie goed geïsoleerd wordt. Doet u dat niet dan trekt een deel van de geproduceerde warmte in de muur waar u de verwarmingsfolie op bevestigt. Het duurt dan veel langer voordat de kamer die u wilt verwarmen op de gewenste temperatuur komt en wellicht lekt er anders warmte weg naar een ruimte die u niet wilt verwarmen. Ook moet u er voor zorgen dat de warmtefolie goed bevestigd wordt op de verticale muur zonder dat er het risico ontstaat dat de folie na  verloop van tijd naar beneden zakt.

 

  • Toegepast als wandverwarming heeft u veel meer vermogen nodig om een gewenste temperatuur te krijgen dan bij toepassing als vloerverwarming. Dat komt door 2 zaken: Een wand heeft meestal veel minder oppervlak dan een vloer en dus wordt er minder warmte geproduceerd. Bovendien heeft een vloerverwarming het voordeel dat door de opstijgende warmte en het “warme-voeten-gevoel” u sneller een behaaglijk gevoel krijgt dan door verwarming van radiatoren of wandverwarming dus moet u in dit geval een hogere temperatuur aanhouden dan bij een vloerverwaming om dezelfde warmtebeleving te krijgen. Ten opzichte van radiatoren heeft u dan wel het voordeel dat de warmte over een groter oppervlak verdeeld wordt.

 

  • Wanneer u een wandverwarming installeert dan moet deze wand ook nagenoeg vrij blijven.  Wil u de wand afwerken met bijvoorbeeld een sierplaat, zorg er dan wel voor dat de sierplaat de warmte niet al te veel tegen houdt. De isolatiefactor van de sierplaat mag in geen geval hoger zijn dan de isolatiefactor aan de achterkant van de geplaatste verwarmingsfolie omdat de geproduceerde warmte anders weglekt naar de muur achter de  geplaatste verwarmingsfolie.Is het toepassen van de verwarmingsfolie als wandverwarming nu af te raden? Dit hangt af van het feit of u de muurverwarming als hoofd- of als bijverwarming wilt toepassen. Indien het de bedoeling is dat de warmtemuur als hoofdverwarming gaat dienen dan moet u rekening houden met een hogere energierekening dan in het geval van een vloerverwarming. Ook zult u waarschijnlijk de verwarmingsfolie van Thermo Lámina dubbel moeten aanbrengen om genoeg vermogen te hebben om zo voldoende warmte te kunnen produceren. Ook kunnen er temperatuurverschillen optreden tussen een plek dicht bij de verwarmingsmuur en een plek verder weg, zoals bij verwarming met radiatoren ook het geval is. Wel is het zo dat een warmtemuur, ook wel knuffelmuur genoemd zeer aangenaam is om tegen aan te zitten. Vooral kinderen vinden een knuffelmuur heerlijk. U kunt ook altijd nog de verwarmingsfolie van Thermo Lámina  als vloerverwarming combineren met toepassing van de verwarmingsfolie van Thermo Lámina als knuffelmuur met voor beide systemen een aparte thermostaat. U heeft dan zeker voldoende warmteproductie om de kamer aangenaam warm te krijgen en u heeft een gezellige aangename knuffelmuur die u naar believen kunt aanzetten. Zodoende heeft u het beste van twee werelden en omdat beide toepassingen onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden kunt u de verbruikskosten goed in de hand houden.